Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Happy Father’s Day 2017

Happy Father’s Day 2017
June 18
09:59 2017

 

Chuyện kể rằng:

Có một người nam và một người nữ là hai đồng tác giả của tác phẩm

mà họ ưng ý nhất trong cuộc đời mình.

Họ trìu mến gọi đó là “Con”.

Xin mời đọc bài.

 

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới