Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

VIDEO: Họ đã nói như thế về Ngày hội Đám mây Cloud 8 lần thứ 7 năm 2017

May 26
18:16 2017

Chia sẻ của một số người về Ngày hội Cloud 8 lần thứ 7 của cộng đồng doanh nghiệp Cloud ở Việt Nam do Hội Tin học TP.HCM (HCA) và Công ty VinaCIS tổ chức.

Chủ đề: Siêu năng lực tính toán trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Ngày 26.5.2017

Trung tâm hội nghị Grand Palace.

Xin mời xem video:

 

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới