Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Capdase Keysaver Shielder

June 05
00:00 2010

 Miếng Silicon bảo vệ bàn phím cho máy MacBook, giúp tránh bụi và nước đổ vào bàn phím.
 Giá: khoảng 400 ngàn đồng.
 Nơi bán: H2shop.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới