Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Thẻ nhớ Lexar CF 600x và 300x

May 20
00:00 2010

Hãng Lexar Media (www.lexar.com) hồi cuối tháng 4-2010 đã giới thiệu hai mẫu thẻ nhớ Lexar Professional CompactFlash (CF) dung lượng 32GB có tốc độ lên tới 600x và 300x. Khi hoạt động với thiết bị có tính năng UDMA-6, thẻ nhớ CF 600x và 300x này có thể đạt tốc độ tới 90MB/s (đọc) và 45MB/s (ghi).
 Hãng Lexar cũng đưa ra đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional ExpressCard CompactFlash (CF) Reader hỗ trợ dòng thẻ CF cao tốc này. Đầu đọc này có giao tiếp ExpressCard dành cho laptop. Nó tương thích với các loại thẻ CF UDMA và non-UDMA, hỗ trợ tốc dộ đọc/ghi lên tới 133MB/s.

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới