Thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Hub USB Mckal

April 05
00:00 2010

 

 

 Hub USB 2.0 độc đáo, hỗ trợ chia thành 4 cổng, có 2 màu trắng và đen.
 Giá: khoảng 300 ngàn đồng.
 Nơi bán: Siêu thị Máy tính Gia Huy.