Phát hành ngày 25-3-2010

" />
Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

PC Easy 57

March 25
00:00 2010

Làm việc với văn bản

“Nhúng” font vào tập tin văn bản.

Sử dụng thanh Split trong cửa sổ sọan thảo.

Chuyển nhanh Footnote thành Endnote.

Sử dụng tính năng chuyển ngữ.

Sử dụng Autocorrect để nhập văn bản mẫu.

Sử dụng Office Clipboard

Định dạng nhanh nhiều đọan văn bản giống nhau.

Loại bỏ định dạng.

Chèn thêm hàng vào đầu văn bản.

Đánh số thứ tự trang riêng từng chương.

Phục hồi nội dung văn bản.

Di chuyển nhanh trong tài liệu.

Đánh dấu vị trí để tìm nhanh trong văn bản.

Đánh dấu các đọan văn bản quan trọng.

Chọn khối văn bản theo dạng cột đứng.

So sánh nội dung hai văn bản.

Giấu một đọan văn bất kỳ.

Cho hiện lại các đọan văn bản đã giấu

Quay ngược một đọan văn bản.

Xem tài liệu mà không cần mở.

Làm việc với bảng

Chuyển đổi bảng thành văn bản.

Chuyển đổi văn bản thành bảng có nhiều hàng và cột.

Tô và xóa màu của các ô trong bảng.

Hiệu chỉnh bảng (Table)

Làm việc với hình ảnh.

Nhập hình vào clipart

Tạo biểu đồ.

Nhúng nhạc, phim vào file văn bản.

Cắt gọt hình ảnh nhúng trong văn bản.

Ẩn hình ảnh có trong văn bản.

Tạo khung cho hình ảnh.

Bố trí hình ảnh trong văn bản.

Nén ảnh để giảm dung lượng file.

Cách trích xuất ảnh “độc đáo” trong file Docx.

In

In bao thư và nhãn.

In bao thư và nhãn trong Word 2007.

Sử dụng máy in ảo Microsoft XPS Document Writer.

In “trộn” vừa giấy ngang vừa giấy dọc trong cùng 1 tài liệu.

Sửa tài liệu trong khi xem trước trang in

Tùy biến

Thay đổi đơn vị đo lường mặc định.

Thay đổi số lượng theo dõi tập tin đã mở.

Tùy biến thanh Quick Access.

Thay đổi thư mục mặc định để lưu file trong Word 2007.

Sửa chữa, khắc phục lỗi của Word 2007.

Lê Hòan gỡ rối.

Cho hiệu lực tính năng Thumbnail Preview trong Windows 7.

Cách xử lý khi không tắt ổ USB được bằng Safely Remove Hardware.

Ghost nhiều phân vùng cùng lúc.

Thế giới phần mềm.

Bảo vệ mắt khi dùng máy tính.

Secret Drive 2.02.

Sao lưu dữ liệu chỉ với ba bước đơn giản.

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới