Thứ Năm ngày 06 tháng 5 năm 2021
Thứ Năm ngày 06 tháng 5 năm 2021

Tag "uberpool"

Uber thử nghiệm dịch vụ đi chung xe tại San Francisco

    Uber thử nghiệm dịch vụ đi chung xe tại San Francisco

(STS:05.11.2015) Uber vừa đưa ra thử nghiệm dịch vụ đi chung xe (carpool) gọi là “Pool to SF” tại thành phố San Francisco (bang California). Tùy chọn “Pool to SF”

Mời đọc