Thứ Ba ngày 03 tháng 8 năm 2021
Thứ Ba ngày 03 tháng 8 năm 2021

Tag "Tương lai bền vững"

Khảo sát IBM: Đại dịch COVID-19 đã thay đổi người tiêu dùng hướng tới môi trường tương lai bền vững

    Khảo sát IBM: Đại dịch COVID-19 đã thay đổi người tiêu dùng hướng tới môi trường tương lai bền vững

Theo cuộc khảo sát trên 14.000 người tiêu dùng tại 9 quốc gia thuộc Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ do Viện Giá trị Doanh nghiệp (Institute

Mời đọc