Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022

Tag "takedown video"

YouTube thành lập đội đặc nhiệm chống tình trạng “trảm” lầm

    YouTube thành lập đội đặc nhiệm chống tình trạng “trảm” lầm

  (STS:01.03.2016) Đây là một tin vui cho những người thường xuyên post các video clip của mình lên mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới là YouTube. Trong

Mời đọc