Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2024

Tag "phổ cập tin học"

Triển khai phổ cập khoa học máy tính theo phương pháp tiếp cận sáng tạo của Microsoft

    Triển khai phổ cập khoa học máy tính theo phương pháp tiếp cận sáng tạo của Microsoft

  Sau thành công của các khóa tập huấn ở các tỉnh phía Bắc, dự án “Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và

Mời đọc

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới