Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022

Tag "ngày cá tháng tư"

Lại viết đôi điều về Ngày Cá Tháng Tư April’s Fools Day 1-4

    Lại viết đôi điều về Ngày Cá Tháng Tư April’s Fools Day 1-4

Bữa nay Ngày Cá tháng Tư – April’s Fools Day, ngày nói láo, xí gạt, chơi khăm, chơi trác có patent có thể không bị nghiệp quật. Siêu đại sư

Mời đọc

Tỏ tình ngày Cá Tháng Tư…

    Tỏ tình ngày Cá Tháng Tư…

Bữa nay ngày lành tháng tốt, ngày mà thiên hạ đột xuất trở nên thiện lành, ai chửi, ai chơi khăm vẫn cứ cười hề hề để khỏi bị mang

Mời đọc

Không chỉ là ngày Cá Tháng Tư – April Fools’ Day

    Không chỉ là ngày Cá Tháng Tư – April Fools’ Day

  Em, Anh biết bữa nay mà anh nói “anh yêu em” thì em cũng hỗng dám tin, hỡi cô

Mời đọc