Thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2022
Thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2022

Tag "Ngân hàng Việt Nam"

Schneider Electric và HDL hợp tác cung cấp giải pháp trung tâm dữ liệu cho ngành ngân hàng Việt Nam

    Schneider Electric và HDL hợp tác cung cấp giải pháp trung tâm dữ liệu cho ngành ngân hàng Việt Nam

Schneider Electric, công ty đa quốc gia Pháp chuyên về số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa, ngày 7-12-2021 đã công bố mở rộng

Mời đọc