Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022

Tag "e-cigarette"

Thuốc lá điện tử cũng có thể làm lây mã độc cho máy tính

    (STS:28.11.2014) Thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe con người mà còn cho cả hệ thống máy tính nữa. Theo báo International Business Times (24-11-2014), người

Mời đọc

Thuốc lá điện tử vẫn là thuốc lá

  (STS:30.08.2014) Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi ngày càng nhiều khu vục cấm hút thuốc bổ sung thêm thuốc lá điện tử (e-cigarette) vào danh sách cấm phì

Mời đọc

Thuốc lá điện tử thì cũng là… thuốc lá

  (STS:20.06.2014) Thuốc lá điện tử (e-cigarette) là một loại thuốc lá hay một thiết bị điện tử? Cho tới

Mời đọc