Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022

Tag "cục sạc anker"

Xài thử cục sạc nhanh Anker PowerPort III Duo 36W

    Xài thử cục sạc nhanh Anker PowerPort III Duo 36W

Nếu thường xuyên phải xê dịch đây đó với nhiều thiết bị di động, bạn ắt không thể thoải mái khi phải cõng theo mỗi thiết bị một cục sạc

Mời đọc