Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022
Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Tag "Bảng chữ cái Hy Lạp"

Chuyện đặt tên biến thể virus COVID-19

    Chuyện đặt tên biến thể virus COVID-19

Thì ra sở dĩ biến thể (variant) virus SARS-COV-2 mới được Nam Phi báo cáo đầu tiên cho WHO vào ngày 24-11-2021 được đặt tên là Omicron (đọc: ômikron) là

Mời đọc