Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022

Tag "April's Fools Day"

Lại viết đôi điều về Ngày Cá Tháng Tư April’s Fools Day 1-4

    Lại viết đôi điều về Ngày Cá Tháng Tư April’s Fools Day 1-4

Bữa nay Ngày Cá tháng Tư – April’s Fools Day, ngày nói láo, xí gạt, chơi khăm, chơi trác có patent có thể không bị nghiệp quật. Siêu đại sư

Mời đọc