Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022
Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022

Huawei ra mắt 3 mẫu smartwatch mới 2022 ở Việt Nam