Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Tình hình tăng trưởng người dùng Internet ở Việt Nam

Tình hình tăng trưởng người dùng Internet ở Việt Nam
May 23
09:55 2017
CHỈ ĐỂ ĐÂY, CHẲNG NÓI GÌ:
 
Chú thích các cột từ trái qua: Year (năm), Internet Users (số người dùng Internet), Penetration % of Po (tỷ lệ so với số dân), Total Population (dân số), Non-users Internetless (số người không dùng Internet), 1Y User Change (thay đổi về người dùng theo một năm: tỷ lệ và số người), Population Chane (thay đổi người dùng so với số dân).
 
Nguồn: CMC Telecom.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới