Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Sản phẩm công nghệ thương hiệu Việt: bụt nhà không thiêng?

Sản phẩm công nghệ thương hiệu Việt: bụt nhà không thiêng?
April 14
11:35 2017

 

Thỉnh thoảng, trên thị trường lại thấy xuất hiện một thương hiệu công nghệ của người Việt, rất ít ra mắt rình rang, còn nói chung là lặng lẽ góp mặt với đời. Và cũng thỉnh thoảng lại có tin một sản phẩm công nghệ thương hiệu Việt nào đó chết yểu. Số lượng những thương hiệu, sản phẩm của người Việt không trụ nổi tới thôi nôi chết trong âm thầm (không thấy bán nữa) nhiều không tính nổi.

Smartphone là lĩnh vực có nhiều thương hiệu Việt sớm nở tối tà. (Ảnh từ Internt và chỉ có tính chất minh họa)

Tất nhiên chuyện đó là bình thường trên thương trường luôn giống như chiến trường trong một nền kinh tế thị trường, nhất là ở một nơi có những cơ chế dị thường. Nói chung trên toàn cầu, theo thống kế của tạp chí kinh doanh Mỹ nổi tiếng Forbes, chỉ có 10% dự án khởi nghiệp thành công. Trong số 90% start-up thất bại đó, có 30% chết ngay lập tức và 60% sống lay lắt cầm chừng hoặc bỏ thì thương, vương thì tội, hoặc còn bị ràng buộc bởi những dích dắc nào đó.

Sở dĩ tôi phải cẩn thận viết là “sản phẩm công nghệ thương hiệu Việt” vì nếu nói gọn là “công nghệ Việt” dễ gây hiểu lầm là công nghệ do người Việt phát triển. Làm gì có. Hầu hết (tôi không dám nói là 100%) các sản phẩm mang thương hiệu Việt chỉ có cái tên là của người Việt (thậm chí cái nhãn hầu như cũng được in ở nước ngoài).

Xin mời đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới