Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

424 triệu ổ đĩa cứng HDD được xuất xưởng trong năm 2016

424 triệu ổ đĩa cứng HDD được xuất xưởng trong năm 2016
March 04
23:18 2017

 

Bào cáo do hãng phân tích Trendfocus công bố hồi tháng 2-2017 cho biết trên thế giới trong năm 2016 đã xuất xưởng được 424 triệu ổ đĩa cứng HDD, giảm 9,5% so với năm trước.

Mobile HDD

Có 167,08 triệu ổ HDD di động được xuất xưởng trong năm 2016 (giảm 12% so với năm trước). Tình hình này được giải thích là do sụt giảm sản lượng PC bán ra và sự phổ biến hơn của ổ cứng thể rắn SSD, đặc biệt trong khu vực thương mại. Hãng Western Digital dẫn đầu thị trường thế giới với thị phần 43%. Thị phần của Seagate giảm còn 30%, trong khi của Toshiba đạt 27%. Dung lượng bình quân của ổ HDD di động tăng lên 928GB. Tổng dung lượng HDD di động xuất xưởng trong năm 2016 là 155,13 exabyte EB (1 exabyte bằng 1 tỷ gigabyte).

 

Desktop HDD

Trong năm 2016 có 100,87 triệu ổ HDD desktop được xuất xưởng trên thế giới, giảm 18,5% so với năm 2015, chủ yếu do sản lượng desktop PC bán ra bị giảm mạnh. Western Digital đã vượt qua Seagate trở thành nhà sản xuất HDD desktop số 1 thế giới, chiếm 40,2% thị phần(so với 39,8% của Seagate). Toshiba vẫn duy trì thị phần 20%. Dung lượng bình quân của một ổ HDD desktop tăng 12% lên 1,28TB. Tổng dung lượng ổ HDD desktop xuất xưởng trong năm 2016 giảm 9% còn 129,02 exabyte.

 

Consumer HDD

Về khu vực HDD cho người dùng cuối (CE), trong năm 2016 toàn thế giới đã xuất xưởng được 89,65 triệu ổ, tăng 6% so với năm trước, chủ yếu do nhu cầu lưu trữ của máy chơi game console và hệ thống camera giám sát tăng mạnh. Số lượng HDD 3.5 inch cho CE xuất xưởng là 40,27 triệu ổ (tăng 7% so với năm trước) và HDD 2.5 inch cho CE là 49,38 triệu ổ (tăng 5% so với năm 2015). Western Digital, gồm cả HGST, dẫn đầu thị trường HDD cho CE với thị phần 42%. Kế đó là Seagate 35% và Toshiba 23%. Dung lượng bình quân của HDD CE xuất xưởng trong năm 2016 đạt 1,2TB (tăng 20% so với năm trước). Tổng dung lượng HDD CE xuất xưởng tăng 26%, đạt 107,26 exabyte.

 

Enterprise HDD

Có 66,47 triệu ổ HDD cho doanh nghiệp đã được xuất xưởng trong năm 2016 (giảm 4% so với năm trước). Seagate vẫn giữ vi trí số 1 trên thị trường HDD doanh nghiệp với thị phần 50%. Western Digital thứ hai với 38% thị phần và Toshiba đạt 12% thị phần. Dung lượng bình quân cho 1 ổ HDD doanh nghiệp tăng 44% đạt 3,22TB. Tổng dung lượng xuất xưởng trong năm 2016 đạt 214,12 exabyte (tăng 38%).

 

NGUYÊN AN

+ Nguồn: StorageNewsletter. Thanks.

+ Ảnh: Internet. Thanks.
SỐ LƯỢNG Ổ ĐIA HDD XUẤT XƯỞNG TRÊN THẾ GIỚI TRONG NĂM 2016 (đơn vị: triệu ổ)

Nhà sản xuất Dung lượng xuất xưởng trong năm 2016 (exabyte) Số đơn vị xuất xưởng năm 2015 Số đơn vị xuất xưởng năm 2016 Tăng trưởng theo năm Thị phần 2016
Seagate 252.63 188.51 155.01 -17.8%  36.6%
Toshiba  84.75 75.75 93.55 23.5%  22.1%
WDC 268.14 204.47 175.51 -14.2%  41.4%
Tổng cộng 605.52 468.73 424.07  -9.5%  100%

* 1 exabyte EB = 1 tỷ gigabyte GB.

 

Tags
HDD
Share

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới