Thứ Tư ngày 12 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Tweet của bác Đô Năm Trăm

Tweet của bác Đô Năm Trăm
January 24
19:32 2017

 

Mạng truyền thông xã hội tin nhắn Twitter vừa gửi cho tôi một tweet mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump (tên Việt mà tôi đặt là Đô Năm Trăm).

Bây giờ, tên tài khoản đã đổi thành President Trump @POTUS. Trước ngày tuyên thệ nhậm chức 20-1-2017, tài khoản của bác dùng tên cúng cơm Donald J. Trump @ realDonaldTrump.

Xin mời đọc bài.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới