Thứ Ba ngày 05 tháng 12 năm 2023

Tech MediaOnline

Card đồ họa MSI N580GTX Lightning phá vỡ 3 kỷ lục thế giới

July 31
06:49 2011


Vào tháng 6-2011, tay ép xung Mỹ Splave đã chạy card N580GTX Lightning với hệ thống tản nhiệt LN2 và đạt được kết quả Unigine Heaven (DX11) cao nhất tới 2501,6 điểm. Mới đây, Splave lại lập được mức điểm đạt kỷ lục thế giới mới, 2.562,51. Trong khi đó, tay ép xung Nga Smoke cũng với cấu hình như thế đã đạt điểm số benchmark 11.390 diểm (3DMark 11) và 46.546 điểm (3DMark Vantage). P.V

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới