Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tech MediaOnline

Mỗi năm có thêm 2-3 triệu người Việt Nam sử dụng Internet

June 13
07:40 2011

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã có được tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực về mức độ phổ biến của Internet. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam tính đến cuối năm 2010, 31,7% dân số Việt Nam đã dùng đến Internet và mỗi năm có thêm từ 2 đến 3 triệu người Việt Nam được sử dụng mạng toàn cầu này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã bắt kịp với các nước trong khu vực như Trung Quốc hay Thái Lan. Do đó, mạng Internet cùng với máy tính đang nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người Việt. Mức độ phổ cập tin học của Việt Nam trong năm 2010 ước tính vào khoảng 15%.
Các số liệu khả quan này định hướng cho tiềm năng phát triển to lớn của thị trường máy tính trong nước, với tiềm năng lớn nhất nằm ở các vùng nông thôn. P.V

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới