Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Sửa đổi Hiren’s BootCD

May 09
00:00 2011

Muốn thêm hay bớt các chương trình trong bộ Hiren’s BootCD (thí dụ trên phiên bản mới nhất là 13.2), bạn cần chỉnh sửa một số file cấu hình như sau:
1. File cấu hình menu chọn phương thức khởi động
File menu.lst nằm trong thư mục HBCD là file thiếp lập menu khởi động chính của bộ Hiren’s BootCD, đây là file bạn cần chép ra thư mục gốc của ổ USB nếu muốn tạo ổ đĩa USB Hiren’s BootUSB (trong thư mục HBCD còn có file menu-custom.lst là file mẫu để người dùng tham khảo khi cần tùy biến menu khởi động). Nội dung file này rất dễ đọc vì nó thuộc dạng text và có cấu trúc dòng lệnh giống như file batch. Bạn cần chú ý các điểm dưới đây:
– Cụm text đi sau chữ title sẽ được hiển thị làm mục chọn trong menu, thí dụ dòng lệnh “title Dos ProgramsnRun Dos Programs” có tác dụng hiển thị mục chọn “Run Dos Programs” trong menu khởi động. Đặc biệt, bạn phải thay toàn bộ các ký tự n bằng một khoảng trắng để phù hợp với chương trình khởi động trên USB.
– Dòng root (hd1,0) quy định ổ đĩa cứng khởi động của máy tính (bạn có thể thay đổi số cho phù hợp).
– Dòng chainloader chỉ định nạp file hệ thống cần khởi động, thí dụ chainloader /bootmgr là để nạp file hệ thống của hệ điều hành Windows Vista hay 7 (nếu Windows XP thì sửa thành chainloader /ntldr).
– Các dòng lệnh khác để điều khiển việc khởi động cho phù hợp với từng hệ điều hành nên bạn không được tùy ý thay đổi nếu không hiểu rõ tác dụng.
Bạn có thể xóa bớt một mục trong menu khởi động bằng cách xóa tất cả các dòng lệnh trong cụm tương ứng, bắt đầu từ dòng có chữ title cho đến dòng trống trước chữ title kế tiếp.

2. File cấu hình khởi động
Sau khi chọn phương thức khởi động, Hiren’s Boot sẽ nạp các file hệ thống và file cấu hình khởi động tương ứng đã được tích hợp trong các file có định dạng đóng gói như: ISO, IGZ, GZ, IMG, LZ,… (bạn có thể xác định các file này khi xem nội dung file menu.lst). Bạn phải có những chương trình giải nén được các file đóng gói này để lấy ra file cấu hình có định dạng text rồi sửa chữa, sau đó tích hợp vào lại file đóng gói thay thế file cũ. Thí dụ, bạn muốn sửa đổi quá trình khởi động khi chọn mục Run Dos Programs, bạn phải mở file boot.gz trong thư mục HBCD để trích xuất 2 file AUTOEXEC.BAT và CONFIG.SYS ra sửa chữa.

Bạn có thể thêm, bớt ứng dụng chạy trong môi trường DOS thông qua việc sửa chữa 2 file này và file Startup.bat.
Các file .uha trong thư mục HBCD là file nén đóng gói các ứng dụng chạy trong môi trường DOS.
3. File cấu hình khởi động ứng dụng trong Windows
Nếu bạn muốn sửa chữa việc khởi động ứng dụng trong Windows thì hãy sửa các file .cmd trong thư mục HBCD/Wintools. Các file .uha trong thư mục HBCD/Wintools/File là file nén đóng gói các ứng dụng chạy trong môi trường Windows.
Đặc biệt, gần đây Hiren’s BootCD đã cung cấp công cụ HBCDCustomizer (kèm theo trong file nén của bộ Hiren’s BootCD) để người dùng có thể tùy biến bộ này dễ dàng hơn.

LÊ HOÀN (California, USA)

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới