Thứ Ba ngày 05 tháng 12 năm 2023

Tech MediaOnline

Cộng đồng AppHub cho Windows Phone 7 đang phát triển nhanh

April 20
00:00 2011

Microsoft vừa loan báo có 1.200 nhà phát triển mới gia nhập cộng đồng AppHub mỗi tuần với đam mê phát triển các ứng dụng cho hệ điều hành di động Windows Phone 7 và các game Xbox Live. Có khoảng 40% số nhà phát triển đăng ký đã có ít nhất là 1 ứng dụng trên chợ Windows Phone Marketplace.
Cộng đồng AppHub hiện có 36.000 thành viên trả tiền và các công cụ phát triển cho Windows Phone đã được tải tới 1,5 triệu lần. Hiện có 11.500 ứng dụng sẵn sàng để download cho Windows Phone. Có 7.500 ứng dụng Windows Phone 7 có thu phí và 1.100 ứng dụng khác miễn phí nhưng có kèm quảng cáo.
Có thể tham khảo thêm: Android Market khởi sự với 50 ứng dụng và phát triển thành 10.000 ứng dụng trong một năm. Tuyệt đại đa số là miễn phí. Trong khi đó, App Store của Apple khởi đầu với 800 ứng dụng hồi năm 2008 và tăng thành 50.000 trong năm kế đó.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới