Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tech MediaOnline

Cisco giới thiệu các giải pháp mạng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ

April 11
08:41 2011

Ngày 31-3-2011, tại TP.HCM, Công ty Cisco Việt Nam đã phối hợp với các đối tác của mình giới thiệu về các giải pháp mạng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tại hội thảo này, Giám đốc bộ phận IT của Công ty Bào hiểm Prudential cũng đã chia sẻ các thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong áp dụng giải pháp CNTT. Cisco cũng đã giới thiệu các sản phẩm như router, switch, máy quay IP và đăc biệt là máy chủ hợp nhất Series C. Phi Hải

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới