Chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2023

Tech MediaOnline

Hai thương hiệu thiết bị lưu trữ Western Digital và Hitachi sáp nhập

April 05
00:00 2011

Hai hãng Western Digital và Hitachi Ltd. hôm 7-3 loan báo đã đạt được thỏa thuận để WD mua lại hãng Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST) thông qua chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu trị giá tổng cộng 4,3 tỷ USD. Cụ thể, WD mua lại Hitachi GST với 3,5 tỷ tiền mặt và 25 triệu cổ phiếu phổ thông của WD trị giá tổng cộng 750 triệu USD. Như vậy, Hitachi Ltd. sẽ nắm giữ khoảng 10% tổng số cổ phiếu của WD. Chủ tịch và Tổng giám đốc của Hitachi GST sẽ gia nhập WD.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới