Thứ Ba ngày 05 tháng 12 năm 2023

Tech MediaOnline

Buổi giới thiệu máy chiếu Epson trên không trung

March 20
00:00 2011

images/stories/sts/2011-so72/b2-27.jpg


HTML clipboard

Hồi cuối năm vừa qua, Epson Thái Lan đã tổ chức một chuyến Press Tour cho các nhà báo Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar tại tỉnh Chiang Mai (tây bắc Thái Lan) nhằm giới thiệu các thế hệ máy chiếu mới của Epson trong năm 2011.
Epson Thái Lan đã thuê nguyên một chuyến bay của hãng hàng không Air Asia.com để chở khách mời từ Bangkok tới Chiang Mai. Và buổi giới thiệu máy chiếu Epson mới đã được tổ chức ngay trên chuyến bay.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới