MTXT COMPAQ CQ42-275TX XB804PA
CPU Intel Core i5-450M (2,4GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 500GB; card đồ họa ATI HD5450 512MB upto 1242MB; ổ DVD-RW; màn hình 14 inch HDBV LED, HDMI, Webcam; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 14.091.000 đồng.

" />
Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tech MediaOnline

Đi chợ Laptop – sts68

January 05
00:00 2011


MTXT Fujitsu LH 530-i5 (520)
CPU Intel Core i5-520M (2,4GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 4GB; HDD 500GB; card đồ họa ATI HD5430 512MB; DVD-RW; màn hình 14 inch HD LED, Webcam; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 15.466.000 đồng.


MTXT Fujitsu LH 530-i5 (460)
CPU Intel Core i5-460M (2,53GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3-1066 2GB;
HDD 500GB; card đồ họa ATI HD5430 512MB; DVD-RW; màn hình 14 inch HD LED, Webcam; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 16.302.000 đồng.MTXT TOSHIBA L645 1092X (PSK0NL-00F002)
CPU Intel Core i5-460M (2,53GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 320GB; card đồ họa ATI HD5470 512MB upto 1242MB; DVD-RW; eSATA; màn hình 14 inch WLED CSV, HDMI, Webcam; nặng 2,3kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 14.545.000 đồng.MTXT ASUS A42JC VX059
CPU Intel Core i3-370M (2,4GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 320GB; card đồ họa NVIDIA GF G310M 1GB upto 1680MB; DVD-RW; màn hình 14.0 inch HD LED, HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 13.650.000 đồng.MTXT ASUS K42JE VX090
CPU Intel Core i5-460M (2,53GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 320GB; card đồ họa ATI 5470 512MB; DVD-RW; màn hình 14 HD LED, HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 14.550.000 đồng.MTXT ASUS K42JA VX043
CPU Intel Core i5-460M (2,53GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 4GB; HDD 500GB; card đồ họa ATI 5730 2GB upto 3574MB; DVD-RW; màn hình 14 inch HD LED, HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 18.850.000 đồng.MTXT GATEWAY NV59C20V (009)
CPU Intel Core i3-370M (2,4GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 320GB SATA; card đồ họa ATI HD5470 512MB upto 1243MB; DVD-RaW; màn hình 15,6 inch HD LED, HDMI, Webcam; aWireless N; nặng 2,6kg; pin 6 cell. HĐH Linux.
Giá: khoảng 12.182.000 đồng.


MTXT GATEWAY NV59C19V (007)
CPU Intel Core i5-460M (2,53GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 320GB; card đồ họa ATI HD5470 512Mb upto 1243MB; DVD-RW; màn hình 15.6 inch HD TFT; HDMI, Webcam; nặng 2,6kg; pin 6 cell. HĐH Linux.
Giá: khoảng 13.273.000 đồng.MTXT HP DV3 4105TX (XR705PA)
CPU Intel Core i3-370 (2,4GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 320GB; card đồ họa ATI HD5470 512MB upto
1210MB/Intel HD upto 763MB; DVD-RW; eSATA; màn hình 13,3 inch HD LED, HDMI, Webcam; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 14.090.000 đồng.MTXT HP G42 375TX XT844PA
CPU Intel Core i5-560M (2,66GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 500GB; card đồ họa ATI HD5470 1GB upto 1754MB; DVD-RW; màn hình 14,0 inch HDBV LED, HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,2kg; pin 6 cell.
Giá: khoảng 17.273.000 đồng.MTXT ACER Aspire 4820TG-352G50Mn (038)
CPU Intel Core i3-350M (2,26GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 500GB; card đồ họa ATI HD 5470 512MB upto 1147MB/Intel HD upto 763MB; DVD-RW; màn hình 14 inch HD LED, HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,2kg; pin 6 cell; HĐH Windows 7 Home Premium 64-bit.
Giá: khoảng 14.909.000 đồng.MTXT ACER Aspire AS5745G 382G50Mnks (052)
Intel Core i3-380M (2,53GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 2GB; HDD 500GB; card đồ họa NVIDIA GF 310M 512MB upto 1147MB; DVD-RW; màn hình 15,6 inch WLED; HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,6kg; pin 6 cell. HĐH Linux.
Giá: khoảng 12.363.000 đồng.


MTXT DELL Vostro AVN 3500BR HVI5450L15.6G310M3BFCa (Silver – Red)
CPU Intel Core i5-450M (2,4GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 3GB; HDD 320GB; card đồ họa NVIDIA GF310 512MB; DVD-RW; eSATA; màn hình 15,6 inch HD LED; HDMI, Webcam, Finger Print; Wireless N; nặng 2,5kg; pin 6 cell. Giá: khoảng 16.552.800 đồng.MTXT Sony Vaio VPC-EA35FG/B/P/W
CPU Intel Core i3-370 (2,4GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 4GB; HDD 320GB; card đồ họa ATI HD 5470 RAM DDR3 512MB; DVD-RW; eSATA; màn hình 14 inch WLED; HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,35kg; HĐH Windows 7 Home Premium 64-bit.
Giá: khoảng 19.082.000 đồng.MTXT Sony Vaio VPC-EA36FG/B/P/W/L
CPU Intel Core i5-560 (2,66GHz; 3MB Cache; 2 nhân; 4 luồng); RAM DDR3 4GB; HDD 500GB; card đồ họa ATI HD 5650 RAM DDR3 1GB; DVD-RW; eSATA; màn hình 14 inch WLED; HDMI, Webcam; Wireless N; nặng 2,35kg; HĐH Windows 7 Home Premium 64-bit.
Giá: khoảng 22.718.000 đồng.

LT

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới