Ổ USB 3G ZTE MF627 SmartBro
 
USB Dongle kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 3,6Mbps; tốc độ upload tối đa 384Kbps. Màu đen cam. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel.
 Giá: khoảng 490.000 đồng.

" />
Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

ĐI CHỢ GIÙM BẠN – STS62-02

October 05
00:00 2010

 
 USB 3G Viettel MF100 3.6 USB Dongle kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 3,6Mbps; tốc độ upload tối đa 384Kbps. Màu trắng. Chỉ sử dụng mạng 3G Viettel.
 Giá: khoảng 590.000 đồng.


 
 USB 3G Viettel E1750 7.2
 
USB Dongle kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 384Kbps. Màu trắng. Chỉ sử dụng mạng 3G Viettel.
 Giá: khoảng 780.000 đồng.

 
 USB 3G VinaPhone Huawei E158
 
USB Dongle kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 3,6Mbps; tốc độ upload tối đa 384Kbps. Màu trắng. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel.
 Giá: khoảng 799.000 đồng.

 
 USB 3G VinaPhone Huawei E156
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải 3,6Mbps; tốc độ upload tối đa 384Kbps. Màu trắng. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 940.000 đồng.

 
 USB 3G VinaPhone E1800
 
USB Dongle kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps. Màu trắng. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.680.000 đồng.

 
 USB 3G VinaPhone MF633
 
USB Dongle kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps. Màu đen và trắng. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.650.000 đồng.

 
 USB 3G MobiFone E1550
 
USB Dongle kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 3,6Mbps; tốc độ upload tối đa 384Kbps. Màu đen và trắng. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 980.000 đồng.


 
 USB 3G MobiFone E1750
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps. Màu trắng. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel…
 Giá: khoảng 1.350.000 đồng.


 
 USB 3G MobiFone MF637
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps. Màu đen. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.240.000 đồng.

 
 USB 3G E172 Vodafone
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 2Mbps. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.550.000 đồng.

 


 USB 3G T-Mobile UMG181
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.350.000 đồng.

 
 USB 3G Vodafone Huawei K3765
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps. Hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.250.000 đồng.

 
 USB 3G Sierra Wireless Compass 885
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G 850/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps.Hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.180.000 đồng.

 
 USB 3G Ovation MC950D
 
USB Dongle cung cấp kết nối mạng 3G HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G 850/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 2Mbps. Hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 1.150.000 đồng.

 
 3G-Wifi E5 Hotspots Wireless
 
Thiết bị Access Point phát sóng Wi-Fi di động qua kết nối 3G. Kết nối HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS/3G 850/EDGE/GPRS. Tốc độ tải tối đa 7,2Mbps; tốc độ upload tối đa 5,76Mbps. Dùng được SIM 3G VinaPhone, 3G MobiFone, 3G Viettel,…
 Giá: khoảng 3.250.000 đồng. 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới