DVD-RW WR DVD HP-1270
 
Ổ ghi DVD gắn trong. Tốc độ đọc DVD 24x; ghi DVD 24x; ghi DVD+RW 8x; ghi DVD-RW 6x, đọc 48x, ghi CD 48x; ghi CD-RW 32x; giao tiếp SATA, công nghệ ghi nhãn đĩa.
 Giá: khoảng 568.760 đồng.

" />
Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

ĐI CHỢ GIÙM BẠN – STS60-02

September 05
00:00 2010

 
 DVD-RW WR DVD SAMSUNG
 
Ổ ghi DVD gắn trong. Tốc độ đọc DVD 20x; ghi DVD 20x; ghi DVD-RW 8x; đọc 48x, ghi CD 48x; ghi CD-RW 32x; giao tiếp SATA.
 Giá: khoảng 540.000 đồng.

 
 DVD-RW LITE-ON IHAS 324-32A
 
Ổ ghi DVD gắn trong. Tốc độ đọc DVD 24x; ghi DVD 24x; ghi DVD-RW 8x; đọc 48x, ghi CD 48x; ghi CD-RW 32x; giao tiếp SATA. Hỗ trợ DVD RAM 12x.
 Giá: khoảng 520.560 đồng.

 
 DVD-RW Lite-on iHAS 524
 
Ổ ghi DVD gắn trong. Tốc độ đọc DVD 24x; ghi DVD 16x; ghi DVD-RW 6x; đọc 48x, ghi CD 48x; ghi CD-RW 32x; giao tiếp SATA. Hỗ trợ DVD RAM 12x, công nghệ Label Tab.
 Giá: khoảng 520.000 đồng.


 
 Linksys NMH300 (No HDD)
 
Hộp ổ cứng mạng (không kèm theo ổ cứng), cho phép nối 4 ổ cứng (2 SATA & 2 USB), 1 port LAN 1Gbps; dùng lưu trữ, quản lý dữ liệu chung của doanh nghiệp.
 Giá: khoảng 3.230.000 đồng.

 
 Linksys NMH405 (HDD 500GB)
 
Hộp ổ cứng mạng, kèm ổ cứng 500GB; cho phép nối 4 ổ cứng (2 SATA & 2 USB), 1 port LAN 1Gbps, Reader 6.1, tích hợp màn hình LCD 1,8 inch. Quản lý dữ liệu hiệu quả cho doanh nghiệp.
 Giá: khoảng 8.650.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng 1,5TB SEAGATE SATA-II
 
HHD 3,5 inch gắn trong dung lượng 1,5TB, giao tiếp SATA-II; tốc độ quay 7200rpm.
 Giá: khoảng 2.214.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng 1TB SEAGATE SATA-II
 
HDD 3,5 inch gắn trong dung lượng 1TB, giao tiếp SATA-II; tốc độ quay 7200rpm.
 Giá: khoảng 1.502.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng 1,5TB SAMSUNG SATA-II
 
HDD 3,5 inch gắn trong dung lượng 1.5TB, giao tiếp SATA-II; tốc độ quay 7200rpm.
 Giá: khoảng 1.600.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng 1TB SAMSUNG SATA-II
 
HDD 3,5 inch gắn trong dung lượng 1TB, giao tiếp SATA-II; tốc độ quay 7200rpm.
 Giá: khoảng 1.600.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng SAMSUNG SATA-II
 
HDD 3,5 inch gắn trong dung lượng 500GB/320GB /250GB/160GB, giao tiếp SATA-II; tốc độ quay 7200rpm.
 Giá: khoảng 1.000.000 /850.000/790.000/725.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng 1TB WESTERN DIGITAL BLACK SATA-II.
 
HDD 3,5 inch gắn trong dung lượng 1TB; Caviar BLACK SATA-II; tốc độ quay 7200rpm/32MB – dual prosessor (2 CPU) hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng cao cấp (game, đồ họa).
 Giá: khoảng 2.520.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng 500GB WESTERN BLACK SATA-II
 
HDD 3,5 inch gắn trong dung lượng 500GB; Caviar BLACK SATA-II; tốc độ quay 7200rpm/32MB – dual prosessor (2CPU) hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng cao cấp (game, đồ họa).
 Giá: khoảng 1.420.000 đồng.

 
 Ổ đĩa cứng 500GB WESTERN Blue SATA-II
 
HDD 3,5 inch gắn trong dung lượng 500GB; giao tiếp SATA-II; tốc độ quay 7200rpm; công nghệ Green Power tiết kiệm 40%.
 Giá: khoảng 1.070.000 đồng.

 
 Ổ cứng mạng Western Digital My Book Wook Edition
 
HDD mạng dung lượng 2TB/1TB; tốc độ 7200rpm; Gigabit Ethernet, RAID 0,1, hiển thị dung lượng. (Truy cập từ xa, tự động sao lưu, tự động sao lưu dữ liệu liên tục 1 tháng). Quản lý dữ liệu trong văn phòng tiện lợi.
 Giá: khoảng 6.822.000/4.328.200 đồng.

 
 Ổ cứng gắn ngoài Western Digital Home Edition
 
Ổ cứng 3,5 inch gắn ngoài dung lượng 640GB; tốc độ 7200rpm; bộ nhớ đệm 16MB, kết nối Firewire, eSATA, hệ thống quản lý thông minh, tự động bật tắt nguồn, standby (tự động sao lưu dữ liệu 1 tháng).
 Giá: khoảng 2.173.600 đồng.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới