Máy in SAMSUNG ML1666
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, giao tiếp USB, độ phân giải 1200 x 600 dpi, bộ nhớ 8MB, tốc độ 17 trang/phút.
 Giá: khoảng 2.216.050 đồng.

" />
Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024

Tech MediaOnline

ĐI CHỢ GIÙM BẠN – STS60-01

September 05
00:00 2010

 
 Máy in SAMSUNG ML1915
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, giao tiếp USB, độ phân giải 1200 x 600 dpi, bộ nhớ 8MB, tốc độ 19 trang/phút.
 Giá: khoảng 2.650.000 đồng.

 
 Máy in EPSON AcuLaser M2010DN
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, giao tiếp USB, độ phân giải 1200dpi; tốc độ in 28 trang/phút; chế độ in 2 mặt 14 trang/phút; bộ nhớ 64MB; bộ phận duplex để in 2 mặt tự động; card mạng 10/100.
 Giá:khoảng 5.549.760 đồng.

 
 Máy in HP LaserJet P1102
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 600dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 2MB, tốc độ in 18 trang/phút.
 Giá: khoảng 2.331.670 đồng.

 
 Máy in HP LaserJet P1102W (CE657A)
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 600dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 8MB, tốc độ in 18 trang/phút, tích hợp Wireless.
 Giá: khoảng 3.141.010 đồng.

 
 Máy in Canon LBP 2900
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 2.400 x 600 dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 2MB, tốc độ in 12 trang/phút.
 Giá: khoảng 2.540.000 đồng.

 Máy in Canon LBP 3300
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 2.400 x 600 dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 8MB, tốc độ in 21 trang/phút, chế độ in 2 mặt tự động.
 Giá: khoảng 3.650.000 đồng.

 
 Máy in LEXMARK – E260D
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 600 dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 32MB, tốc độ in 33 trang/phút, chế độ in 2 mặt tự động.
 Giá: khoảng 4.817.500 đồng.

 
 Máy in XEROX Phaser 3124
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 1200 x 600 dpi, bộ nhớ 8MB, tốc độ in 24 trang/phút, giao tiếp USB 1.1 (sp 2.0) & LPT.
 Giá: khoảng 2.110.000 đồng.

 
 Máy in XEROX Phaser 3125/N
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 1200 x 600 dpi, bộ nhớ 8MB, tốc độ in 24 trang/phút, giao tiếp USB 1.1 (sp 2.0) & LPT, hỗ trợ in qua mạng.
 Giá: khoảng 3.850.000 đồng.

 
 Máy in XEROX FUJI Phaser 3435D
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 1200 x 1200 dpi, bộ nhớ 64MB, tốc độ in 35 trang/phút, giao tiếp USB 2.0 & LPT, tích hợp chế độ in 2 mặt tự động.
 Giá: khoảng 6.700.000 đồng.

 
 Máy in Brother HL-2140
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 2400 x 600 dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 8MB, tốc độ in 22 trang/phút.
 Giá: khoảng 2.280.000 đồng.

 
 Máy in Brother HL 2170W
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 2400 x 600 dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 32MB, tốc độ in 22 trang/phút, tích hợp Wireless.
 Giá: khoảng 4.800.000 đồng.

 
 Máy in Brother HL 5340D
 
Máy in laser đen trắng, kích thước A4, độ phân giải 1200 x 1200 dpi, giao tiếp USB 2.0, bộ nhớ 16MB, tốc độ in 30 trang/phút, chế độ in 2 mặt tự động.
 Giá: khoảng 5.900.000 đồng.


 
 DVD-RW ASUS SDRW 08D1S-U
 
Ổ ghi DVD gắn ngoài, tốc độ đọc DVD 8x; ghi DVD 8x; ghi DVD-RW 6x; đọc 24x, ghi CD 24x; ghi CD-RW 16x; hỗ trợ DVD-RAM 5x.
 Giá: khoảng 1.503.840 đồng.

 
 DVD-RW ASUS DWR-24B1ST
 
Ổ ghi DVD gắn trong, tốc độ đọc DVD 24x; ghi DVD 24x; ghi DVD-RW 8x; đọc 48x, ghi CD 48x ghi CD-RW 32x; giao tiếp SATA.
 Giá: khoảng 694.080 đồng.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới