Trong hai ngày 15 và 16-7 tại TP.HCM, Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ Thông tin (CNTT), Bộ Thông tin – Truyền thông đã tổ chức Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2010 với chủ đề “Hướng tới Chính phủ, chính quyền điện tử hiệu quả trong giai đoạn 2011-2015”.

" />
Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2010 và Triển lãm Việt Nam Computer Expo 2010

August 05
00:00 2010

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, chỉ đạo hội nghị và đánh giá: Trong vòng 3 năm trở lại, chỉ với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tiết kiệm được hàng chục ngàn tỷ đồng, giảm thời gian cho người dân và doanh nghiệp, vì vậy thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả ở địa phương. Bối cảnh năm 2010 được coi là bước chuyển quan trọng trong triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam đồng thời cũng là mốc đánh dấu việc thực hiện Kế hoạch quốc gia về “Ứng dụng CNTTT – TT trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”. Về việc đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra 3 mục tiêu là thu hút đầu tư cho CNTT, sớm xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật về CNTT, đánh giá tình hình cải cách thủ tục hành chính theo định kỳ và công bố công khai cho người dân biết.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, năm 2010, Việt Nam đứng thứ 90 trong tổng số 192 nước điều tra về ứng dụng CNTT trong khu vực công. Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng.
Hội thảo cũng đã công bố sách trắng về CNTT – Truyền thông Việt Nam năm 2010, dày 130 trang, được in bằng tiếng Việt và Anh.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ cắt băng khai mạc Triển lãm Quốc tế về CNTT – Điện tử và Viễn thông Việt Nam 2010 (VCEW).

H. LOAN

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới