Phát hành ngày 10-7-2010 

" />
Thứ Năm ngày 18 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

PC Easy 64

July 10
00:00 2010

 I. Sử dụng SnagIt 10 để chụp ảnh màn hình

1. Download và cài đặt SnagIt.

2. Giới thiệu giao diện của chương trình

3. Các Profile mặc định

4. Chụp ở chế độ All-in-one

5. Chụp ở chế độ đầy màn hình

6. Chụp một trình đơn.

7. Chụp toàn bộ chữ trên cửa sổ.

8. Chụp ảnh theo hình dạng nhất định.

9. Xuất ảnh thích hợp trong một ứng dụng.

10. Chụp cùng lúc nhiều đối tượng, nhiều cửa sổ.

11. Chụp ảnh có trỏ chuột.

12. Chụp ảnh từ trang web.

13. Quay Video bằng SnagIt.

14. Chụp trang web và lưu thành tập tin PDF.

15. Xây dựng các Profile cho SnagIt.

16. Sao lưu và phục hồi Profile.

17. Thay đổi phím tắt để chụp ảnh.

II. Chỉnh sửa ảnh đã chụp bằng SnagIt Editor

1. Thêm đối tượng vào ảnh

2. Cắt một phần ảnh.

3. Thêm ghi chú vào ảnh.

4. Vẽ đoạn thẳng, đoạn cong, mũi tên vào ảnh.

5. Vẽ hình Shape, chèn con tem lên ảnh.

6. Các công cụ vẽ màu.

7. Xoay, cắt, thay đổi kích thước hình ảnh.

8. Gắn hiệu ứng vào ảnh.

9. Tạo Watermark cho ảnh.

10. Quản lý ảnh trong SnagIt Editor.

11. Xóa một tập tin

Lê Hòan gỡ rối.

Trình diệt virus cho điện thoại di động Android.

Tải phần mềm download.

Khai báo địa chỉ IP cho máy tính

Thế giới phần mềm.

Khám phá Windows Live Essentials

I. Giới thiệu về Windows Live Essentials

II. Cấu hình và các yêu cầu về hệ thống để chạy được Windows Live Essentials.

III. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.

IV. Những điểm mới của Windows Live Essentials

Chuyển đổi Video 3GP cho điện thoại di động.

Tự động dò tìm và cài đặt driver cho card mạng.

Chuyển đổi video sang MP3 vưói VLC Media Player.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới