Chuyển đổi hình ảnh 2D sang hình ảnh 3D là giải pháp mới của các nhà sản xuất tivi như Samsung, Sony… Công nghệ này sẽ giúp cho người sử dụng những chiếc tivi 3D xem được hình ảnh 3D từ các nguồn hình ảnh 2D như: ảnh tĩnh, DVD, tín hiệu truyền hình (tín hiệu analog có tốc độ 25 hình/ giây) mà các đài hiện đang phát.

" />
Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

Chuyển đổi hình ảnh 2D sang 3D

June 20
00:00 2010

 Để làm được điều đó, các nhà sản xuất dùng một con chip xử lý hình ảnh được cài đặt một thuật toán nội suy. Thuật toán này sẽ phân tích, giải mã hình ảnh “đầu vào” thành nhiều lớp (chip xử lý của tivi Samsung có thể chia hình ảnh thành 10 lớp). Sau đó, nhờ vào kính 3D, hình ảnh sẽ hiển thị dưới những tiêu chuẩn của hình ảnh 3D.
 Chuyển đổi hình ảnh tĩnh sang hình ảnh 3D đã khó, chuyển hình ảnh động từ đĩa DVD, tín hiệu truyền hình sang hình ảnh 3D lại là một việc cực kỳ khó khăn, đòi hỏi tốc độ xử lý của chip chuyển đổi tín hiệu phải đủ nhanh và mạnh, đáp ứng với thời gian thực (realtime), nghĩa là hình ảnh sau khi chuyển đổi không có độ trễ so với hình ảnh gốc ban đầu. Hiện nay, chip xử lý hình ảnh 2D sang 3D được tích hợp trên những chiếc tivi 3D, chưa có thiết bị rời để gắn vào tivi thông thường.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới