Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

Brookstone self-powered radio

May 20
00:00 2010

Radio FM không dùng pin, sử dụng qua nguồn năng lượng sinh ra do kéo dây trong máy.
 Giá: khoảng 970 ngàn đồng.
 Nơi bán: Hàng độc USA. 226 Nguyễn Thi Minh Khai, Q. 3, TP. HCM.
 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới