Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023
Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023

Tech MediaOnline

Giành quyền sở hữu tệp tin/thư mục trong Windows 7

February 08
00:00 2010

Khi người dùng tạo một tệp tin hoặc thư mục thì đương nhiên sẽ là chủ sở hữu của tệp tin hoặc thư mục đó và có thể ấn định quyền truy cập nhằm kiểm soát sự thay đổi của tệp tin hoặc thư mục này. Nhưng đôi khi người quản trị (Administrator) cần giành lại quyền sở hữu này, điều đó được gọi là Take Ownership. Thủ thuật Registry sau đây sẽ đưa lịnh Take Ownership vào menu ngữ cảnh khi click chuột phải lên tệp tin hoặc thư mục bất kỳ.

Mở Notepad lên và soạn thảo đoạn văn bản đơn giản sau: 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunas]

@=”Take Ownership”

“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT*shellrunascommand]

@=”cmd.exe /c takeown /f “%1” && icacls “%1″ /grant administrators:F”

“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f “%1” && icacls “%1″ /grant administrators:F”

[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunas]

@=”Take Ownership”

“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunascommand]

@=”cmd.exe /c takeown /f “%1” /r /d y && icacls “%1″ /grant administrators:F /t”

“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f “%1” /r /d y && icacls “%1″ /grant administrators:F /t”

Lưu tệp tin lại với tên TakeOwnership.reg. Tiếp theo, kích hoạt tên tin này để thay đổi các giá trị trong Registry.

Bây giờ, bạn cần mở User Control Account để thiết lập chế độ thông báo khi có sự thay đổi tệp tin hoặc thư mục và khởi động lại máy tính để hoàn tất. 

NGỌC ÂN (Vĩnh Long)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/wwwroot/mediaonlinevn.com/wp-content/themes/legatus-theme/includes/single/post-tags.php on line 5
Share

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới