Thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2023

Tech MediaOnline

Vô hiệu hóa tính năng nén/giải nén của Windows Vista

November 30
00:00 2009

Windows Vista được thừa hưởng những tính năng nén thư mục đã được xây dựng từ Windows XP, hỗ trợ định dạng ZIP và CAB. Nó xử lý các gói lưu trữ nén như là một thư mục (khi xem cây thư mục trong Windows Explorer). Tuy nhiên cũng có một số tác dụng phụ gây phiền nhiễu, nếu như bạn có hàng trăm hoặc nhiều file ZIP thì nó xem như đó là hàng trăm thư mục nên làm chậm quá trình liệt kê. Beside, Windows Search Indexing and all searches initiated Search Tool will crawl and look inside the ZIP files too, causing the searching and indexing process to take longer time to complete.Bên cạnh đó, Windows Search Indexing và tất cả các công cụ tìm kiếm sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu bên trong các file ZIP này, khiến cho quá trình tìm kiếm và lập chỉ mục phải mất thời gian lâu hơn để hoàn thành.

Nếu bạn sửa dụng tiện ích nén tập tin của hãng phần mềm khác, hoặc muốn được thoát khỏi phiền toái đã nêu trên, bạn nên vô hiệu hóa tính năng hỗ trợ nén/giải nén của Windows Vista bằng cách làm như dưới đây:

  1. Run Registry Editor by typing regedit in Start Search, and press Enter key. Khởi động Registry Editor bằng cách gõ regedit trong Start/Search, và nhấn phím Entervà nhấn Continue khi hộp thoại UAC If UAC prompts for permission, click xuất hiện.
  2. Navigate to the following registry key: Tìm đến khóaHKEY_CLASSES_ROOTCLSIDHKEY_CLASSES_ROOTCLSID.
  3. Locate each of the following registry keys inside the registry branch, and then right click on it and select Export to backup a copy of the registry, in case you need to restore the ZIP and CAB built-in decompression support in future. Lần lượt chọn các khóa dưới đây rồi bấm phím phải chuột lên chúng và chọn lệnh Export để sao lưu dự phòng các khóa này (dùng trong trường hợp bạn cần khôi phục lại như cũ). Sau đó, bấm phím phải chuột rồi chọn Delete để xóa hai khóa này đi.

HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31} 
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}
HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}

After backing up the registry, delete the two registry keys from the system.           

Chú ý: Xóa khóa {E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31} sẽ vô hiệu hóa tính năng hỗ trợ ZIP.

 

 

Xóa khóa {0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65 -08002B2E1262} sẽ vô hiệu hóa tính năng hỗ trợ định dạng CAB.

If you don’t want to disable Cabinet File support (which is also listed and viewable in the folder tree), skip deleting the second registry key.

  1. Restart the computer for the changes to take effect. Khởi động lại máy tính để những thay đổi có hiệu lực.

For easier customization, it’s possible to simply download the following registry file, and then run the registry file to automatically delete the two registry keys away to remove build-in support for ZIP, Cab and Compressed Folders. Ngoài ra, muốn việc tùy chỉnh dễ dàng hơn, bạn có thể dùng Notepad tạo file reg có nội dung như dưới đây rồi chạy file này khi cần vô hiệu hóa (nhớ tạo file sao lưu trước đó để có thể phục hồi khi cần).

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}]

[-HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}] 

Gia Khánh


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/wwwroot/mediaonlinevn.com/wp-content/themes/legatus-theme/includes/single/post-tags.php on line 5
Share

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới